BemutatkozАs

A Floracoop nИv ismerУsen cseng minden "virАgos" Иs a kЖrnyИkbeliek szАmАra is, Иvtizedek Сta ehhez kЖtjЭk a nagybani virАgkereskedelmet, ez az a helyszМn, ahol minden igИnyt kielИgМtУ kМnАlatot talАlunk vАgott virАgbСl, mШvirАgokbСl, kЖtИszeti kellИkekbУl, egyИb kiegИszМtУkbУl.
A csarnok elУnyЖs fЖldrajzi fekvИse, jС megkЖzelМthetУsИge, a kИnyelmes parkolАsi lehetУsИg miatt kЖzkedvelt beszerzИsi pontja a virАgkereskedУknek.
A tЗlnyomСrИszt Иjszakai nyitvatartАsi rend kЖvetkeztИben a piacon biztosak lehetЭnk a virАgok frissessИgИben, hiszen a termelУk indulАs elУtt, este vАgjАk le az eladАsra szАnt nЖvИnyeket, Мgy az Иjszakai szАllМtАs utАn a lehetУ leghamarabb kerЭlhetnek azok az elАrusМtС helyekre.
A hajnali piac tovАbbi elУnye, hogy kЖnnyen ide lehet utazni, nincs sorАllАs. A bejАratnАl korszerШ kАrtyАs belИptetИsi rendszer mШkЖdik, ami a bejutАst szintИn meggyorsМtja. A piac mИretИnИl fogva a vАlasztИk jСl АtlАthatС, a barАtsАgos, emberlИptИkШ kЖrnyezet kЖnnyebbИ teszi a szemИlyes, kЖzvetlen kapcsolat kialakМtАsАt vevУ Иs eladС kЖzЖtt. A virАgszАllМtАs sem okoz gondot, hiszen a parkolС nИhАny mИterre talАlhatС a csarnoktСl.

A Floracoop a megszokottnАl bУvebb kМnАlattal vАrja vevУit - pИldАul a virАgkЖtИszeti kellИkekben is, ahol minden АrkategСriАban van termИkvАlasztИk.

A piac vezetИse szАmАra cИl a jС partnerkapcsolat kiИpМtИse Иs fenntartАsa a bИrlУkkel. A Floracoop olyan ИrtИkesМtИsi felЭletet Иs piaci kЖrnyezetet biztosМt bИrlУi szАmАra, ahol gond nИlkЭl, kИnyelmesen Иs tervezhetУen ИrtИkesМthetik Аruikat, legyen az vАgott virАg, cserepes nЖvИny, kellИk vagy egyИb kiegИszМtУ termИk.

A Floracoop a marketingakciСkra nagy hangsЗlyt fektet, mellyel mИg kellemesebb ИrtИkesМtИsi, vАsАrlАsi lehetУsИget biztosМt minden jelenlegi Иs jЖvУbeni partnerИnek. A vevУk megnyerИsИИrt folytatott munkАban a Floracoop partnerkИnt jelenik meg a termelУk, Аrusok oldalАn.

A piaci kЖrnyezet folyamatos fizikai megЗjМtАsa is zajlik, ezzel is segМtve az optimАlis ИrtИkesМtИsi feltИtelek kialakМtАsАt. A fejlesztИsekhez a piac mАsodlagos - nappali - hasznosМtАsa is hozzАjАrul.


A piaci rend betartАsАt a Parter Kft. biztonsАgi szolgАlat munkatАrsai felЭgyelik.